Skip to main content

Welkom bij

Taal voor allemaal ®

Medische bijsluiters en huur- of koopcontracten: voorbeelden van informatie die voor vrijwel iedereen lastig te begrijpen zijn. 
Voor mensen met lage taalvaardigheden zijn veel meer teksten lastig. In brieven, folders of op websites sluit taal lang niet altijd aan bij de taalvaardigheden van deze lezers.

Denk aan brieven van de overheid en van verzekeraars.
En aan (online) aanvraagformulieren bij telefoonaanbieders of de Belastingdienst.

Taalboodschappen aanpassen kan met Taal voor allemaal ®.
Met de methode Taal voor allemaal® wordt het taal van allemaal.

De methode

Taal voor allemaal maakt informatie voor iedereen passend: zoveel mogelijk mensen begrijpen de boodschap én voelen zich aangesproken door de vormgeving. 

De methode Taal voor allemaal is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden. Taal voor allemaal wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

Taal voor allemaal is: 

- Begrijpelijk schrijven
- Afbeeldingen kiezen
- Testen

Onze producten

Portfolio

Dank. Voor alles! Taal voor allemaal.

- Mehmet Yucel

Grote complimenten voor het hertalen van de dialooglijsten in Taal voor allemaal

- Werkgroep Resultaatsturing Zuid-Limburg

Het is nog best moeilijk om makkelijk te schrijven.

- Cursist gemeente Amsterdam

Bekijk het portfolio
Taal voor allemaal ®

Ons keurmerk


Taal voor allemaal-kundigen mogen ons keurmerk gebruiken op materialen.
Voorwaarden om Tva-kundige te worden zijn het aantoonbaar juist toepassen van de methode, en de filosofie achter de methode Taal voor allemaal en deelname aan intervisiebijeenkomsten.

Taal voor allemaal-kundigen wisselen kennis en ervaringen uit in het besloten deel van het netwerk.

Naar het netwerk

Nieuws

foto hamer rechter
20-07-2020
Klare taal in uitspraken - B1 lost weinig op

In dit artikel van Geerke van der Bruggen staat dat het niet voldoende is om alleen taalgebruik (in uitspraken van rechters) te vereenvoudigen.
Om informatie beter te begrijpen is het ook nodig om de structuur en inhoud van de boodschap aan te passen. Schrijven op op B1-niveau lost weinig op.

Download
vrouw met mondmasker en coronavirus
07-07-2020
Tva geeft advies Corona-app

De Corona-app is in ontwikkeling.
Taal voor allemaal gaf desgevraagd een advies op de tekst die gebruikt wordt in deze app. Net als gebruikers ook aangeven (artikel NRC) luidt het advies: gebruik makkelijkere woorden en kortere zinnen en geef je tekst een logische structuur. Zet de belangrijkste informatie eerst.

Lees meer
stopbord verkeer
03-07-2020
VNG zegt bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid op

'Daadkrachtig samen aan de slag om meer volwassenen vaardig te maken in lezen, schrijven, rekenen en met digitale apparaten.’ Dat was het doel van de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Er kwam niet genoeg terecht van de afspraken en daarom zegt de VNG de afspraken op.

Lees meer