Skip to main content

Meer lezen over

Begrijpelijke taal

Er zijn allerlei brieven, boekjes, vragenlijsten en andere materialen gemaakt in Taal voor allemaal. Ook wordt soms een artikel over Taal voor allemaal geschreven, of een podcast opgenomen.

In de bibliotheek staan voorbeelden van materialen in Taal voor allemaal en publicaties over Taal voor allemaal en begrijpelijke taal. Ook vind je nog andere inspiratiebronnen.

Publicaties mogen gebruikt worden met de juiste bronvermelding. 
Laat je inspireren en doe je voordeel ermee!

Toestemming

Voor de voorbeelden hieronder gaven de betreffende opdrachtgevers hun toestemming.
Soms is het origineel te zien én de versie in Taal voor allemaal.
Het is een selectie van alle materialen die in Taal voor allemaal zijn verschenen.
 

foto boek

Publicaties online

Boek: Easy language in Europe - 2021

Xavier Moonen schrijft een hoofdstuk in het boek Easy Language in Europe.
Een interssant boek over begrijpelijke taal in 21 Europese landen.
Xavier beschrijft allerlei ontwikkelingen rondom begrijpelijke taal en noem ook Taal voor allemaal.
Het boek is online te bestellen.

Artikel: Zo begrijpelijk dat iedereen wint - 2021

Taal voor allemaal en gemeente Amsterdam schreven een artikel over de winst van Taal voor allemaal.
Winst voor de ontvanger, maar ook voor de zender van informatie. 

Lees het hele artikel in het (online) tijdschrift Sociaal Bestek, nummer 1 van 2021.

Artikel: Klare taal in uitspraken. Meer dan stijl alleen - 2020

Geerke van der Bruggen schreef een artikel over begrijpelijke taal in relatie tot diep begrip. 
Een begrijpelijke tekst is een tekst die het de lezer gemakkelijk maakt om tot diep begrip te komen.
Uitspraken van rechters zijn volgens die definitie nog niet erg begrijpelijk.

In het artikel geeft de auteur een overzicht van wat onderzoek naar de begrijpelijkheid van teksten, in het bijzonder rechterlijke uitspraken, tot nu toe heeft opgeleverd. 

Dit artikel verscheen in het NJB 2020, aflevering 28.

Column: Het strafvonnis als onderonsje - 2021

Een mooie en treffende column van Geerke van der Bruggen in het tijdschrift Rechtstreeks, editie 1/2021 van de Raad van de Rechtspraak.
Kijk op bladzijde 10-13 voor de column: Het strafvonnis als onderonsje.

In deze column beschrijft van der Bruggen hoe eenvoudig schrijven nog niet leidt tot begrijpelijke taal in de rechtspraak. 
De structuur van een document, het format, is minstens zo belangrijk en staat begrijpelijkheid soms in de weg. 
Uitgaan van de burger, van de leek, zou het uitgangspunt moeten zijn. 

Monitor Begrijpelijke overheidsteksten - 2021

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben in opdracht van het Ministerie van BZK en de Taalunie een onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van overheidsteksten.

Uit het onderzoek blijkt dat de taal in 62% van de gevallen moeilijk te begrijpen is voor laagopgeleide lezers.
Download het rapport.
 

Blog: Nog zoveel winst te behalen - 2021

In de Week van Lezen en Schrijven 2021 schreef Enid Reichrath een blog voor het online tijdschrift Sociaal Bestek: Nog zoveel winst te behalen

De blog hoorde in een reeks blogs over (het belang van) begrijpelijke communicatie van Sociaal Bestek.

Begrijpelijk zijn is best moeilijk - 2021

Huub Wiltschut interviewde Enid Reichrath voor het themanummer 'Buitengewoon normaal' van het tijdschrift Sozio. Het artikel 'Begrijpelijk zijn is best moeilijk' is online te bestellen.