Skip to main content

Portfolio


Taal voor allemaal voert opdrachten uit voor bijvoorbeeld gemeenten, maatschappelijke organisaties, brancheverenigingen, ziekenhuizen, onderwijs en zorgaanbieders.

Iedereen die communiceert met klanten is een potentiële opdrachtgever.
Denk aan verzekeraars, overheidsdiensten en (landelijke) overheden.

Al onze opdrachtgevers staan hieronder.
De grootste opdrachtgever is Koraal, mede ontwikkelaar van de methode Taal voor allemaal ®.
Belangrijke partner is de gemeente Amsterdam.

 

Portfolio

logo Leger des Heils

In november 2023 verzorgt Taal voor allemaal een studiedag bij team reclassering van het Leger des Heils.

2023

Lees meer over het Leger des Heils
logo Behaviour Club

In november 2023 organiseert de Behaviour Club een 2-daages training over gewenst gedrag realiseren bij laaggeletterde klanten.
Taal voor allemaal verzorgt ook 2 dagdelen bij deze training in Amsterdam.
Inschrijven kan nog.

2023

Lees meer en schrijf je in
logo gemeente Rotterdam

Taal voor allemaal geeft op 14 november een workshop bij de gemeente Rotterdam.
Dat is tijdens de bijeenkomst over duidelijk schrijven voor inwoners met beperkte taalvaardigheden.

2023

Lees meer over Rotterdam
logo gemeente Amsterdam

Taal voor allemaal geeft op 9 oktober een workshop bij de redactieraad van de afdeling Belastingen van de gemeente Amsterdam.
Daarin is aandacht voor begrijpelijke juridische informatie.

2023

Lees meer over Amsterdam
logo Koraal

Taal voor allemaal geeft op 5 oktober een workshop bij de studiedag voor onderwijspersoneel van Koraal.
Het is dan de Dag van de Leraar.

2023

Lees meer over Koraal onderwijs
logo MEE en De Wering

Taal voor allemaal geeft 2 keer een workshop bij MEE en de Wering op hun inspiratiedag op 3 oktober.

2023

Lees meer over MEE en De Wering
logo Hogeschool Rotterdam

In het najaar van 2023 volgen medewerkers van Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam onze korte cursus: Schrijven in Taal voor allemaal.

"Bedankt! Was erg leuk en leerzaam."
"Heel goed dat we feedback kregen op de herschreven teksten en dit ook bespraken."

2023

Lees meer over HS Rotterdam
logo Ivengi

Taal voor allemaal is 1 van de sprekers bij de kennissessie Digitale toegankelijkheid van Ivengi.
Ivengi organiseerde dit voor haar klanten.

"Wat goed om te horen hoe je een site of app begrijpelijker en bruikbaarder maakt."

2023

Lees meer over de kennissessie
logo Hendrikx van der Spek

Taal voor allemaal is 1 van de sprekers op een gratis webinar 'Het recept voor gezonde taal'. Over begrijpelijke taal in ziekenhuizen. Bureau Hendrikx van der Spek organiseert het webinar.

"Leuk om te zien dat de deelnemers zo enthousiast aan de slag gingen met je tips."

2023

Lees meer over Hendrikx van der Spek
 
1 2 3 4 5 ...