Skip to main content

Portfolio


Taal voor allemaal voert opdrachten uit voor bijvoorbeeld gemeenten, maatschappelijke organisaties, brancheverenigingen, ziekenhuizen, onderwijs en zorgaanbieders.

Iedereen die communiceert met klanten is een potentiële opdrachtgever.
Denk aan verzekeraars, overheidsdiensten en (landelijke) overheden.

Al onze opdrachtgevers staan hieronder.
De grootste opdrachtgever is Koraal, mede ontwikkelaar van de methode Taal voor allemaal ®. Belangrijke partner is de gemeente Amsterdam.

 

Portfolio

logo Mee Zuid-Limburg

Taal voor allemaal traint een groep medewerkers van MEE Zuid-Limburg.
In de cursus leren zij de methode Taal voor allemaal toepassen.

2021

Naar de website
logo OLVG

Op 9 september verzorgde Taal voor allemaal een bijdrage op het Taalwebinar van 3 Amsterdamse ziekenhuizen.
Zij vroegen aandacht voor begrijpelijke communicatie met patiënten in de Week van Lezen en Schrijven.

"Mooie voorbeelden."
"Wat een goede manier om na te gaan of de patiënt je heeft begrepen."

2021

Naar de website
logo gemeente Rotterdam

Begin 2021 traint Taal voor allemaal in opdracht van gemeente Rotterdam 2 van haar redacteuren. In het najaar zijn 2 nieuwe cursussen gestart met 15 (web)redacteuren van Rotterdam.
In de cursus leren zij de methode Taal voor allemaal toepassen.
De cursus past bij het project Duidelijke taal en '2021 Het jaar van de taal' van gemeente Rotterdam.

2021

Naar de website
logo Ikazia Ziekenhuis

Het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam en Taal voor allemaal werken samen aan begrijpelijke voorlichting over stoppen met roken.
Taal voor allemaal verzorgt de hertaling en het testen.
Ikazia zorgt voor de implementatie in Rotterdam-Zuid.
Deze opdracht is mogelijk door financiële steun van de gemeente Rotterdam.

2021

Naar de website
logo's samenwerkende partijen reclassering

Op 19 april verzorgde Taal voor allemaal een workshop voor de kenniskring LVB van reclasserings-organisaties.

"Echt heel interessant."
"Die andere opzet van een what’sApp- bericht is echt een eye-opener! Dat ga ik meteen toepassen."
"Super leuk en heel blij dat hier aandacht voor komt. Sterk ook, om uit te gaan van inclusie."

2021

Naar de website
logo Jong doet mee

Taal voor allemaal hertaalde de regels van 'Jong doet mee'. Deze regels gaan over de omgang tussen jongeren en begeleiders.
'Jong doet mee' is het platform voor jongerenraden en ervaringsdeskundige jongeren in Haaglanden.
De oude en nieuwe versie van de regels staan in onze bibliotheek.

2021

Naar de website
logo van Quli

Een aantal medewerkers van Quli volgt in 2021 een cursus Schrijven, afbeeldingen en testen in Taal voor allemaal. Ze gaan aan de slag met eigen materialen. Voordat de cursus begint verzorgt Taal voor allemaal voor een grotere groep Quli-medewerkers een workshop over het belang van begrijpelijke taal en Taal voor allemaal.

2021

Naar de website
logo Middin

Op 4 maart verzorgde Taal voor allemaal een interactieve webinar voor medewerkers van Middin.
Ze gingen enthousiast aan de slag met een eigen brief.

'Bedankt voor deze heldere en waardevolle interactieve opfrisser!'

2021

Naar de website
logo Vgn

Taal voor allemaal schrijft het Visiedocument van de Vgn in Taal voor allemaal in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

2021

Naar de website
 
1 2 3 4