Skip to main content

De methode

Taal voor allemaal ®

Het uitgangspunt van Taal voor allemaal is dat (online) informatie voor iedereen passend is. Zoveel mogelijk mensen begrijpen de boodschap en voelen zich aangesproken. 

Taal voor allemaal is schrijven in begrijpelijke taal, afbeeldingen kiezen en testen. Het gaat verder dan taal vereenvoudigen naar het B1-niveau, want B1 is voor veel lezers te lastig.

Opmaak en vormgeving spelen ook een belangrijke rol bij begrijpelijke taal.
Taal voor allemaal biedt een totaalpakket aan uitgangspunten en richtlijnen.
En dat gaat verder dan (her)formuleren.

Iedereen profiteert van begrijpelijke communicatie, ook organisaties.
Tipje van de sluier: download hieronder gratis onze richtlijnen voor schrijven.

Twee vrouwen lezen een brief met pen in de hand.

Begrijpelijk schrijven

Schrijven volgens richtlijnen voor onder meer structuur, zinsbouw, lettergrootte en woordkeuze.

Taal voor allemaal heeft een variant 'Schrijven in Tva' en 'Schrijven in Tva op maat'.
Welke variant je kiest, hangt af van de groep voor wie je schrijft. 

Drie vrouwen overleggen.

Afbeeldingen kiezen

Het kiezen of bewust vermijden van beeldmateriaal.
Afbeeldingen moeten functioneel zijn om te zorgen voor begrijpelijkheid.

Taal voor allemaal heeft richtlijnen voor het gebruik van afbeeldingen.

Mensen rondom papier met markeerstiften in hand.

Testen

Belangrijk is dat de ontvanger van de taalboodschap weet wat van hem verwacht wordt.
Beoogde ontvangers helpen door nieuwe materialen te testen.
De resultaten worden gebruikt om het materiaal te optimaliseren.

Testen bij Taal voor allemaal gebeurt volgens een set vragen en opdrachten.
Het gaat om herinnering, begrip en acceptatie.

Deel van voorkant boekje Schrijven in Tva

Schrijven in Taal voor allemaal

Voor de stap schrijven gebruiken we 2 boekjes:

Schrijven in Taal voor allemaal (groen): voor als de informatie voor iedereen is, en dus ook voor mensen met beperkte taalvaardigheden of die laaggeletterd zijn.

Schrijven in Taal voor allemaal op maat (blauw): voor als de informatie bedoeld is voor mensen met zeer beperkte taalvaardigheden.

Download de boekjes hieronder.
Neem contact op voor meer informatie over deze boekjes of als u meer wilt weten over de hele methode.

Neem contact op

Taal voor allemaal leren

Wij bieden workshops en trainingen om Taal voor allemaal te leren. Ook kunnen wij materialen hertalen. 
Lees er meer over bij onze producten.

Je leert de richtlijnen toepassen, maar ook de uitgangspunten van de methode.
Bij Taal voor allemaal gaat het hierom:

  1. Rekening houden met risico's' op miscommunicatie. 
  2. Samen met de beoogde lezers of gebruikers werken aan begrijpelijke taal vanuit gelijkwaardigheid.
  3. Streven naar optimaal meedoen vanuit het recht op informatie.
  4. De balans vinden tussen begrijpelijkheid en acceptatie.
  5. Onderliggende processen doorgronden en deze (proberen te) vereenvoudigen.
  6. De juiste informatie op het juiste moment inzetten.
  7. Bijdragen aan een meer klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening. Win-win.

Onze producten
foto workshop

De basis van Taal voor allemaal

Taal voor allemaal is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden.
Deze methode wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten. 
Download hieronder de lijst met gebruikte bronnen.

Professor Xavier Moonen heeft Taal voor allemaal in 2016 opgericht in Nederland. 
Hij werkte tot aan zijn pensioen bij de Universiteit van Amsterdam en de Zuyd Hogeschool. 
Hij is adviseur bij Koraal.

Lijst met bronnen

Kerngroep

Taal voor allemaal wordt (door)ontwikkeld door de kerngroep. De leden van de kerngroep zijn trainers en hertalers Taal voor allemaal. 
Ze werken bij Koraal en toetsen meten & weten

logo Koraal en logo toetsen meten en weten

De kerngroep