Skip to main content

De methode

Taal voor allemaal ®

Het uitgangspunt van Taal voor allemaal is dat (online) informatie voor iedereen passend is. 
Zoveel mogelijk mensen begrijpen de boodschap en voelen zich aangesproken. 

Taal voor allemaal is begrijpelijk schrijven, afbeeldingen kiezen en testen.
Het gaat verder dan taal vereenvoudigen naar het B1-niveau.
B1 is voor veel lezers te lastig.
 

Twee vrouwen lezen een brief met pen in de hand.

Begrijpelijk schrijven

Schrijven volgens richtlijnen voor onder meer zinsbouw, zinslengte, lettergrootte en woordkeuze.
Taal voor allemaal heeft een variant 'Schrijven in Tva' en 'Schrijven in Tva op maat'.
Welke variant je kiest, hangt af van de groep voor wie je schrijft. 
Varianten kunnen gecombineerd worden.

Drie vrouwen overleggen.

Afbeeldingen kiezen

Het kiezen of bewust vermijden van beeldmateriaal.
Afbeeldingen moeten functioneel zijn om te zorgen voor begrijpelijkheid.

Taal voor allemaal heeft richtlijnen voor het gebruik van afbeeldingen.

Mensen rondom papier met markeerstiften in hand.

Testen

Belangrijk is dat de ontvanger van de taalboodschap weet wat van hem verwacht wordt.
Beoogde ontvangers helpen door nieuwe materialen te testen.
De resultaten worden gebruikt om het materiaal te optimaliseren.

Testen bij Taal voor allemaal gebeurt volgens een set vragen en opdrachten.
Het gaat om herinnering, begrip en acceptatie.

Deel van voorkant boekje Schrijven in Tva

Schrijven in Taal voor allemaal

Voor de stap schrijven gebruiken we 2 boekjes:

Schrijven in Taal voor allemaal (groen): voor als de informatie voor iedereen is, en dus ook voor mensen met lage taalvaardigheden.

Schrijven in Taal voor allemaal op maat (blauw): voor als de informatie bedoeld is voor mensen met zeer lage taalvaardigheden.

Tva en Tva op maat kunnen gecombineerd worden.
Begin met de vraag: 'Voor wie is deze informatie bedoeld'? 

Download de boekjes hieronder.
Neem voor meer informatie over de boekjes contact op.

Neem contact op

De basis van Taal voor allemaal

Taal voor allemaal is op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden ontwikkeld.
Deze methode wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

Professor Xavier Moonen heeft Taal voor allemaal in 2016 opgericht in Nederland. 
Hij werkte tot aan zijn pensioen bij de Universiteit van Amsterdam en de Zuyd Hogeschool. 
Hij is adviseur bij Koraal.

Kerngroep

Taal voor allemaal wordt (door)ontwikkeld door de kerngroep. De leden van de kerngroep zijn trainers en hertalers Taal voor allemaal. 
Ze werken bij Koraal en toetsen meten & weten

logo Koraal en logo toetsen meten en weten

De kerngroep

Taal voor allemaal leren

Wij bieden workshops en trainingen om Taal voor allemaal te leren. Ook kunnen wij materialen voor u (om)schrijven, hertalen in Taal voor allemaal. 
Lees er meer over bij onze producten.

Taal voor allemaal is meer dan richtlijnen toepassen.
Het vergt:

  1. Kennis van de kenmerken van mensen met (zeer) lage taalvaardigheden en van de ontvangers in het algemeen.
  2. Samen met de beoogde lezers werken aan begrijpelijke taal vanuit gelijkwaardigheid.
  3. Streven naar optimaal meedoen voor iedereen vanuit het recht op informatie.
  4. De balans vinden tussen begrijpelijkheid en acceptatie van het materiaal.
  5. Het doorgronden van het onderliggend proces en advies om processen te vereenvoudigen.
  6. Het kiezen van de juiste van de juiste informatie op het juiste moment.

Onze producten
foto workshop