Skip to main content

Disclaimer

De informatie in deze disclaimer geldt voor www.taalvoorallemaal.com.  
Lees deze informatie goed door.

Met uw bezoek aan deze website en door het gebruik van de informatie op de website gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. 
Als de voorwaarden van bepaalde producten en diensten deze disclaimer tegenspreken, dan gelden de voorwaarden van de producten en diensten.

Disclaimer Taal voor allemaal

Gebruik van de website
Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op www.taalvoorallemaal.com zijn voor uw eigen rekening en risico. Taal voor allemaal probeert zo volledig, juist en actueel mogelijke informatie te geven.
Taal voor allemaal biedt echter geen garantie dat de informatie volledig, juist en actueel is.

Informatie van anderen
Als op de website www.taalvoorallemaal.com doorverwezen wordt naar websites van anderen, dan betekent dat niet dat Taal voor allemaal de informatie of producten en diensten op die andere websites aanbeveelt.
Het gebruik van de andere websites is volledig voor eigen risico. Taal voor allemaal draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Taal voor allemaal heeft de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op deze websites niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrecht
Taal voor allemaal heeft het intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden eigen informatie, waaronder alle eigen (web)teksten, grafisch materiaal en logo’s. 
Zonder schriftelijke toestemming van Taal voor allemaal mag geen informatie op deze internetsite worden:

- Gekopieerd
- Openbaar gemaakt 
- Verspreid
- Vermenigvuldigd

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Bestanden die vanaf de website te downloaden zijn, zijn wel openbaar.

Aansprakelijkheid
Taal voor allemaal is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die volgen op een bezoek aan de website, een advies vanTaal voor allemaal, of het deelnemen aan een activiteit van Taal voor allemaal. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Taal voor allemaal en de aan Taal voor allemaal gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Wijzigingen
Taal voor allemaal mag altijd de op, of via deze website aangeboden informatie, ook de tekst van deze disclaimer, op ieder moment wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen.