Skip to main content

Privacyverklaring


Taal voor allemaal gebruikt uw gegevens:
- Om de website Taal voor allemaal te verbeteren.
- Om u nieuwsbrieven of andere informatie te sturen als u heeft aangegeven dat u dit wil krijgen.
- Om vragen te beantwoorden die u op de website of via e-mail achterlaat. 
- Om u in contact te brengen met andere bezoekers van de website zoals mede-cursisten en medeschrijvers, als u dat goed vindt.

Uw gegevens worden nergens anders voor gebruikt. 
Taal voor allemaal volgt de wet.
Bij privacy is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG.