Skip to main content

Nieuw materiaal in Tva


De kerngroep kan nieuw informatiemateriaal maken volgens de methode Taal voor allemaal.

De start is een vraagverheldering met de opdrachtgever.
Voorbeelden van vragen:
- wie zijn de beoogde lezers(groepen)
- wat is de voorkennis bij de lezers
- wat is de kernboodschap
- wat is het doel van de informatie

Nieuw materiaal

Nieuw materiaal betekent dat er geen bestaand materiaal is dat 'omgezet' moet worden, maar dat vanaf nul begonnen wordt.

Het materiaal wordt in Taal voor allemaal gemaakt vanuit het idee om in één keer te zorgen voor begrijpelijk materiaal voor zoveel mogelijk ontvangers.

Het testen, stap 3, is een belangrijke kracht van de methode.
In overleg kan besloten worden om stap 3 (deels) achterwege te laten.

We maakten nieuwe materialen voor Koraal en de VOBC, bijvoorbeeld over de corona-maatregelen en vaccineren, over de privacywet, de Wet zorg en dwang en over toestemming geven om bijvoorbeeld mee te doen aan onderzoek. 

Bekijk het portfolio.

Is dit iets voor jou?

Of heb je vragen?
Vul dit formulier in of bel of mail meteen met Enid Reichrath.