Skip to main content

Contact

Taal voor allemaal

Valkstraat 14

6135 GC Sittard

E: info@taalvoorallemaal.com

Taal voor allemaal ®

Taal in brieven, folders of op websites sluit lang niet altijd aan bij de taalvaardigheden van lezers.
Voor veel mensen is de taal die gebruikt wordt lastig.
Denk aan medische bijsluiters en juridische teksten.
Deze zijn voor vrijwel iedereen lastig.

Voor mensen met lage taalvaardigheden zijn veel meer teksten lastig.
Bijvoorbeeld brieven van de overheid en van verzekeraars.
En (online) aanvraagformulieren bij telefoonaanbieders of de Belastingdienst.

Taalboodschappen aanpassen kan via de methode Taal voor allemaal.
Met Taal voor allemaal wordt het taal van allemaal. 

De methode Taal voor allemaal ®

Taal voor allemaal is op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden ontwikkeld.
De methode Taal voor allemaal wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

Als taal niet goed aansluit, missen de ontvangers de inhoud van de taalboodschap.

Taal voor allemaal gaat verder dan taal vereenvoudigen naar het B1-niveau.
Met als doel dat zoveel mogelijk mensen de boodschap begrijpen én dat de vormgeving genoeg aanspreekt. 

Nieuws

1 versie voor allemaal

Taal voor allemaal kan overheids- en semioverheidsinstanties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen helpen om kort en duidelijk te zijn. 

Geen brieven voor aparte groepen, maar 1 versie voor iedereen die door bijna iedereen begrepen wordt en geaccepteerd wordt. Dan wordt het Taal van allemaal.

Ook gesprekken en toespraken kunnen lastig zijn voor burgers, klanten, cliënten en patiënten.

Taal voor allemaal biedt mogelijkheden

Naast het verbeteren van de taalvaardigheden van mensen, kun je ook taalboodschappen aanpassen.
Dat kan met Taal voor allemaal: afgekort Tva.
Het uitgangspunt van Taal voor allemaal is dat informatie voor iedereen passend is: taal van allemaal. 

Taal voor allemaal is:

foto lezende vrouwen

Begrijpelijk schrijven

Schrijven volgens richtlijnen voor onder meer zinsbouw, zinslengte, lettergrootte en woordkeuze.
Er is een variant 'Schrijven in Tva' en 'Schrijven in Tva+'.
Welke variant je kiest, hangt af van de groep voor wie je schrijft.
Varianten kunnen gecombineerd worden.

foto lezende mensen

Afbeeldingen kiezen

Het kiezen of bewust vermijden van beeldmateriaal.
Afbeeldingen moeten functioneel zijn om te zorgen voor begrijpelijkheid.

foto mensen met iPads

Testen

Beoogde ontvangers van de taalboodschap helpen door nieuwe materialen te testen.
Zowel herinnering als begrip worden getest. Belangrijk is dat de ontvanger weet wat van hem verwacht wordt.

Workshop - cursus - hertalen

Taal voor allemaal biedt workshops en cursussen.
Ook her- of vertaalt Taal voor allemaal  schriftelijke informatie. 
Trainingen en elementen uit de workshop kunnen gecombineerd worden.
We kijken steeds naar wat onze klant graag wil.

Workshop Taal voor allemaal

In een workshop maken deelnemers kennis met het belang van begrijpelijke taal en leren ze de beginselen van de methode Taal voor allemaal. 

Er kan met eigen materiaal gewerkt worden als voorbeeld van hoe een tekst in Taal voor allemaal eruit zou kunnen zien.

Een workshop geeft antwoord op de vragen:

  • Waarom is Taal voor allemaal belangrijk?
  • Wat is Taal voor allemaal.
  • Uit welke stappen bestaat de methode Taal voor allemaal?
Cursus Schrijven en beeldmateriaal in Taal voor allemaal

In de cursus leren deelnemers de methode Taal voor allemaal toepassen op eigen taalmaterialen.
De eerste 2 delen van Taal voor allemaal wordt toegepast op eigen materialen.

De deelnemers leren:

  • vertalen en hertalen en leren de combinatiemogelijkheden van Taal voor allemaal.
  • overwogen te kiezen voor wel of geen beeldmaterialen.

Deze cursus wordt altijd op maat gemaakt, zodat de cursus aansluit bij de situatie en werkwijze die de cursisten nu al toepassen. De cursus kan gecombineerd worden met de cursus Testen in Taal voor allemaal.

Cursus Testen in Taal voor allemaal

In de cursus Testen leren de deelnemers hoe zij materialen moeten testen die in Taal voor allemaal gemaakt zijn. Ook leren ze bij wie ze de tests afnemen. Het testen is deel 3 van de methode.
Het testen gaat volgens een format waarmee zowel herinnering, begrip als acceptatie van het materiaal getoetst wordt. 

Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursus ‘Schrijven en beeldmateriaal in Taal voor allemaal’ gevolgd hebben. Beide cursussen kunnen gecombineerd worden.

Cursus Train de trainer

In de cursus Train de trainer leren deelnemers hoe zij anderen bewust kunnen maken van het belang van begrijpelijke taal en leren ze alle stappen van de methode Taal voor allemaal over te brengen. 

Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de cursussen ‘Schrijven en beeldmateriaal in Taal voor allemaal’ en’ Testen in Taal voor allemaal’ gevolgd hebben.

Hertalen en vertalen

De kerngroep kan materialen omzetten in Taal voor allemaal.
Afhankelijk van de precieze vraag, het doel en de beoogde ontvangers is dat een vertaling of hertaling.
Meestal gaat het om een hertaling.

In een hertaling blijft de essentie van het materiaal overeind en wordt kritisch gekeken naar welke informatie geschrapt kant worden.
Een hertaling komt tegemoet aan de beperkte concentratie en verminderd werkgeheugen van mensen met (zeer) lage taalvaardigheden.

Bij een vertaling wordt het materiaal als het ware volledig omgezet in begrijpelijke taal. 
 

Samenwerken met Taal voor allemaal

Deze organisaties werken samen met Taal voor allemaal.