Skip to main content

Welkom bij

Taal voor allemaal ®

Medische bijsluiters en huur- of koopcontracten: dit zijn voorbeelden van informatie die voor vrijwel iedereen lastig te begrijpen zijn. Voor mensen met beperkte taalvaardigheden zijn veel meer teksten lastig.

Veel brieven, folders of websites gebruiken geen begrijpelijke taal en dat is een probleem. Denk aan brieven, brochures, (online) formulieren, sites of apps van de overheid, zorgorganisaties, scholen en verzekeraars.
Begrijpelijk zijn is winst voor de inwoner, klant, cliënt, patiënt, ouder, enz. Maar zeker ook voor organisaties!

Taalboodschappen aanpassen kan met de methode Taal voor allemaal ®.
Leer begrijpelijk communiceren! Of vraag ons om het voor je te doen.
Want iedereen profiteert van begrijpelijke communicatie. Ook goede lezers.
Dat gaat trouwens over meer dan alleen begrijpelijk formuleren.

De methode

Taal voor allemaal maakt informatie voor iedereen passend: zoveel mogelijk mensen begrijpen de boodschap én voelen zich aangesproken door de vormgeving. 

De methode Taal voor allemaal is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en internationale voorbeelden. Taal voor allemaal wordt steeds verbeterd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten.

Taal voor allemaal is: 

- Begrijpelijk (online) schrijven
- Afbeeldingen kiezen
- Testen

Onze producten

Portfolio

De korte cursus was een schot in de roos. Je hebt onze ogen nog verder geopend over dit onderwerp.

- Leerwerkbedrijf WVS

Jurist: Ik vind het klachtenreglement een heel helder stuk geworden. Ik ben er echt blij mee. Echt een metamorfose.

- Leger des Heils

De cursus was enorm de moeite waard. De afwisseling tussen denken en doen is goed. Ik ben blij dat ik dit gedaan heb.

- Gemeente Rotterdam

Bekijk het portfolio
Taal voor allemaal ®

Ons keurmerk


Taal voor allemaal-kundigen mogen ons keurmerk gebruiken op materialen.
Voorwaarden om Tva-kundige te worden zijn het aantoonbaar juist toepassen van deze methode en de filosofie erachter en deelname aan de bijscholing.

Taal voor allemaal-kundigen wisselen kennis en ervaringen uit in het besloten deel van het netwerk.

Naar het netwerk

Nieuws

Zandlopers
11-06-2024
AI beter dan de gemiddelde mens

In dit artikel beschouwt hoogleraar Lambèr Royakkers de opkomst van AI.
Hij ziet de voordelen van AI, maar is er ook door geschrokken. AI heeft grenzen nodig, zo stelt hij. Dat AI banen zal 'inpikken' lijkt hem onvermijdelijk. Een kwestie van tijd.

Lees meer
Opgestoken duim met daar omheen gekleurde tekstballonnen.
15-05-2024
Maak het bespreekbaar!

Het Expertisepunt Basisvaardigheden heeft een overzicht gemaakt met nuttige tips.
Het zijn tips over hoe je een vermoeden van beperkte basisvaardigheden met iemand kunt bespreken.

De tips komen van ervaringsdeskundigen en zijn ook nuttig voor gesprekken met mensen waarvan je al weet dat ze moeite hebben met basisvaardigheden: taal, rekenen en omgaan met de computer.

Je vindt de tips in de factsheet van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Lees meer
Mensen die met elkaar spreken en 1 van hen snapt het niet.
19-04-2024
Het is niet de duidelijkheid die onze democratie bedreigt

Dit eassy van BureauTaal maakt duidelijk dat duidelijke taal niet verward moet worden met het zover versimpelen van ingewikkelde problemen, dat het onwaar wordt.

Het is dus niet de duidelijke taal die de democratie bedreigt, maar de vertaling van ingewikkelde zaken tot ogenschijnlijk eenvoudige zaken die niet meer kloppen.

Laten we altijd werk blijven maken van het duidelijk uitleggen van dingen, ook als deze ingewikkeld zijn.

En ja natuurlijk, het zou ook heel erg helpen als we zaken minder ingewikkeld kunnen maken. Dat ook. Maar dat gaat niet altijd.

Lees meer