Skip to main content

Vertaling in Tva


De kerngroep kan materialen omzetten in Taal voor allemaal.

Afhankelijk van de precieze vraag, het doel en de beoogde ontvangers is dat een vertaling of hertaling.

Voor een vertaling kan worden gekozen als bijvoorbeeld een bepaald reglement volledig beschikbaar moet zijn voor mensen met (zeer) lage taalvaardigheden. 

Bij een vertaling

- wordt het materiaal als het ware volledig omgezet in begrijpelijke taal
- wordt weinig veranderd aan de opbouw van de tekst
- zal bij grote documenten voor sommige lezers hulp nodig zijn van anderen

Als de vertaling een groot bestand is (denk aan tientallen pagina's) zal het testen van de vertaling in stukken verdeeld moeten worden. Het document wordt gesplitst om tegemoet te komen aan de aandachtsspanne van de testers.

Het testen, stap 3, is een belangrijke kracht van de methode.
In overleg kan besloten worden om stap 3 (deels) achterwege te laten.

Wij maakten vertalingen voor Koraal en het Leger des Heils (klachtenreglement).

Bekijk het portfolio.

twee vrouwen met boek

Is dit iets voor jou?

Of heb je vragen?
Vul dit formulier in of bel of mail meteen met Enid Reichrath.