Skip to main content

Het laatste

Nieuws


Begrijpelijke taal is veel in het nieuws.
Of beter gezegd: de ervaringen met moeilijke taal en welke gevolgen dat voor mensen kan hebben.
De berichten steunen ons in waarom we doen wat we doen. 

Ook andere organisaties zijn actief op dit gebied.
Soms is Taal voor allemaal zelf in het nieuws, of hebben we iets leuks te melden.

Nieuws

Boekenkast met boeken
09-01-2023
Evalueren wat je leest: jongeren vinden het moeilijk

In dit artikel gaat het over het meten van de leesvaardigheden van Nederlandse jongeren en het gegeven dat het niet best gesteld is met deze vaardigheden.
De auteur doet een beroep op het leesonderwijs, om het evaluerend lezen op peil te krijgen.

Lees meer
Logo Nemo kennislink
19-12-2022
Sneller lezen dankzij een app: feit of fabel?

Er zijn hulpmidden, apps, die beweren dat ze helpen om een tekst sneller te lezen. Bijvoorbeeld Bionic reading en Beeline.
Los van de vraag of dit werkelijk zo is, blijkt snel lezen geen voorwaarde voor begrijpen wat er staat. Integendeel...

In dit artikel van Roeland Segeren van Nemo Kennislink is wetenschapper Koornneef aan het woord.
Hij zegt: "Over het algemeen gaat het versnellen van je leessnelheid altijd ten koste van tekstbegrip.”
Wat wel helpt zijn bijvoorbeeld goed geschreven teksten en genoeg regelafstand.

Lees meer
Titel van artikel in het FD
05-12-2022
Klare taal in juridische teksten

Lees dit mooie artikel in het Financieel Dagblad waarin gepleit wordt voor duidelijke en begrijpelijk taal in juridische teksten.
'Alles is taal, en taal is alles.'
Aan het woord zijn Geerke van der Bruggen, Jacco Janssen en Ingrid Vledder.

Begrijpelijke taal is zoveel meer dan moeilijke woorden vervangen en korte zinnen maken.

Lees meer
lachende mensen met een boek in de hand
28-11-2022
Leren lezen draait om meer dan letters en klanken

In de strijd tegen laaggeletterdheid ontwikkelden Nijmeegse onderzoekers een online spel voor kinderen, om het leren lezen te bevorderen.
Letterprins heet het spel.

Lees er meer over op de website van Nemo.

Lees meer
vrouw die iets niet begrijpt
16-11-2022
Financiële brieven voor 1 op 5 jongvolwassenen te moeilijk

SNS bank onderzocht de begrijpelijkheid van brieven met financiële informatie.

In een nieuwsbericht van RTL nieuws staat: Brieven van banken, energieleveranciers, verzekeraars en de Belastingdienst staan vaak vol met vaktermen en lange zinnen. Daardoor begrijpt niet iedereen altijd goed wat erin staat of wat gedaan moet worden.

Eén op de vijf mensen tussen de 18 en 35 jaar heeft daar last van.

Lees meer
Expertisepunt Basisvaardigheden maakt kennis met Xavier Moonen
15-11-2022
Expertisepunt basisvaardigheden maakt kennis met Xavier

Veel organisaties houden zich bezig met basisvaardigheden.
Het expertisepunt willen verbinding leggen tussen organisaties en de professionals die werken aan basisvaardigheden.
Daarom stellen ze regelmatig iemand uit het werkveld voor. Deze maand maken ze kennis met Xavier Moonen.

Lees meer
medicijnen
03-11-2022
Geen middel maar medicijn

Medicijn is 1 van de patiëntvriendelijke termen uit de lijst van 800 termen.

Om de leesbaarheid van de patiëntenbijsluiter te helpen verbeteren, heeft het CBG gewerkt aan een lijst met patiëntvriendelijke termen. Deze lijst bevat ruim 800 termen.

Pharos heeft de termen getest met testpersonen met beperkte taalvaardigheden.
De lijst met termen is te downloaden via de site van het CBG.

Lees meer
sigaretten
12-10-2022
Boekje over stoppen met roken genoemd in tijdschrift

Eerder dit jaar maakten we een boekje en 3 filmpjes over stoppen met roken. Bedoeld om rokers met begeleiding te helpen stoppen.

Deze materialen staan in het nieuwste nummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen: TvPO; in nummer 5 op pagina 53.

We maakten dit materiaal met Hanneke Schaap.
Het is bedoeld voor alle rokers die willen stoppen, met en zonder beperkte taalvaardigheden.

Lees meer
Campagne Duidelijk
10-10-2022
Overheidsinformatie moet duidelijk

Overheidsinformatie is voor teveel mensen niet goed te begrijpen.
De campagne Duidelijk. moet overheden bewust maken dat het anders moet en anders kan.

Op 10 oktober start de Direct Duidelijk-week en de campagne Duidelijk. Ondanks dat dit al jaren een thema is, is nog veel werk te doen.

Taal voor allemaal verzorgt een sessie op 13 oktober. Met 45 deelnemers zit de sessie vol.

Lees meer
... 3 4 5 6 7 ...