Skip to main content

Meer informatie en inschrijven

2-daagse training door Behaviour Club en Taal voor allemaal

Wat u leert

In deze cursus leert u hoe om te gaan met alle klanten, dus ook met klanten die laaggeletterd zijn.
U leert uw klanten met laaggeletterdheid beter te bedienen. 

U leert het B5-model toepassen om te stimuleren dat uw klanten gewenst gedrag laten zien. Dit model beschrijft de 5 belangrijkste uitdagingen bij de omgang met laaggeletterden. Dat zijn: bereiken, begrijpen, beïnvloeden, bekwaamheid en beleid.

Bij begrijpen staan we langer stil. U leert de belangrijkste elementen van schrijven en afbeeldingen kiezen in Taal voor allemaal om zo te werken aan begrijpelijke communicatie.

Cursusdagen
  4 september  2023:   9.30 - 16.30 uur
18 september  2023:   9.30 - 16.30 uur

Meer informatie en inschrijven
U vindt meer informatie op de website van de Behaviour Club.
U kunt zich daar ook inschrijven.